حدود 27 درصد جمعیت ترکیه را کودکان تشکیل می‌دهند

به نقل از خبرگزاری آناتولی

مرکز آمار ترکیه (توئیک) اعلام کرد که در سال 2021 جمعیت کل کشور 84 میلیون و 680 هزار و 273 نفر بوده و کودکان با 22 میلیون و 738 هزار و 300 نفر از این تعداد را به خود اختصاص داده‌اند.

طبق آمار فوق، 51.3 درصد از جمعیت کودکان را پسران و 48.7 درصد آن را نیز دختران تشکیل می‌دهند.

بر این اساس شمار افراد بین 17-0 سال که از سوی سازمان ملل متحد به عنوان کودک اعلام شده اند، معادل 26.9 درصد جمعیت کل ترکیه است.

این در حالی است که جمعیت کودکان در ترکیه از 48.5 درصد در سال 1970 و 41.8 درصد در سال 1990 به 28 درصد در سال 2021 کاهش یافته است.

بنابه پیش‌بینی‌های جمعیتی در ترکیه، درصد جمعیت کودکان در سال 2025 به 26,6 درصد، در سال 2030 به 25,6 درصد، در سال 2040 به 23,3 درصد، در سال 2060 به 20,4 درصد و در سال 2080 به 19 درصد کاهش خواهد یافت.

برای دریافت اخبار بیشتر ترکیه همواره با هلدینگ شاین لند همراه باشید.

نظرتان را بنویسید