تغییر قوانین دریافت شهروندی ترکیه

تغییر قوانین دریافت شهروندی ترکیه

🔻قوانین دریافت شهروندی ترکیه تغییر کرد.

🔹بر این اساس، اتباع خارجی که قصد دریافت شهروندی ترکیه داشتند، پیشتر باید سرمایه ای به دلار آمریکا و یا ارز مشابه و یا معادل لیر آن را می داشتند. از این پس، با حذف عبارت معادل لیر، برای دریافت شهروندی ترکیه، تنها دلار و یا ارز مشابه به عنوان سرمایه پذیرفته خواهند شد.

🔹با این حساب، افرادی که خانه ای معادل 250 هزار دلار را به قیمت معادل لیر آن خریده اند، با افزایش نرخ ارز در واقع خانه را ارزانتر خریده اند و نمی توانند درخواست شهروندی ترکیه بدهند.

 

♦️شفافیت تغییر قوانین دریافت شهروندی ترکیه و دریافت پاسپورت ترکیه

🔹شرایط مورد نیاز برای اتباع خارجی برای اخذ تابعیت ترکیه به شرح یکی از شرایط زیر است:

1.حداقل ۵۰۰ هزار دلار آمریکا یا معادل آن ارز سرمایه گذاری ثابت انجام شود.

2. خرید ملک غیرمنقول به ارزش حداقل ۲۵۰ هزار دلار آمریکا و معادل آن مشروط بر اینکه در اسناد مالکیت قید شده باشد که تا ۳ سال فروخته نمی شود و یا انتقال نگردد؛

3. از سوی وزارت کار و تامین اجتماعی مشخص شود که حداقل برای ۵۰ نفر اشتغال زایی شده است.

4. حداقل ۵۰۰ هزار دلار آمریکا و معادل آن سپرده ارزی را در بانک های فعال در ترکیه به شرط نگهداری به مدت ۳ سال سپرده گذاری کرده است.

5. وزارت خزانه داری و دارایی مشخص کند که مودی اسناد بدهی دولت را به ارزش حداقل ۵۰۰ هزار دلار آمریکا و معادل آن ارز به شرط نگهداری به مدت ۳ سال خریداری کرده است.

نظرتان را بنویسید